Bolagsnamn varumärkesskyddat i EUGöteborg, 2013-08-12 15:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) har fått ett varumärkesskydd för sitt Bolagsnamn i EU av KHIM (Kontoret för Harmonisering i den Inre Marknaden).

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller.

I februari 2012 initierades Immunicums första kliniska fas I/II-studie med INTUVAX® på metastaserad njurcancer och resultaten har hittills varit lovande. Parallellt med att Bolaget arbetar med att avsluta den pågående kliniska prövningen på njurcancer så arbetar man också med att påbörja en, av Läkemedelsverket nyligen godkänd, klinisk prövning på primär levercancer. De första patienterna i den studien väntas påbörja sin behandling omkring årsskiftet.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX(TM) och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Läkemedelsverket ger svenskt cancervaccin klartecken för kliniska tester på levercancerpatienter