Förändring av antalet aktier och röster i ImmunicumPressmeddelande

31 januari 2018

Förändring av antalet aktier och röster i Immunicum

Immunicum AB (publ) ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer (“Immunicum” eller “Bolaget”), meddelar idag att antalet aktier och röster i Immunicum per den 31 januari 2018 uppgår till 50 958 531.

Antalet aktier och röster I Immunicum har med anledning av genomförd företrädesemission ökat med 24 999 990, från 25 958 541 till 50 958 531. Per den 31 januari 2018 finns således 50 958 531 registrerade aktier och röster i Bolaget och aktiekapitalet uppgår till 2 547 926,55 kronor. Kvotvärdet per aktie är därmed fortsatt 0,05 kronor. Immunicum innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 31 januari 2018, kl. 8.00.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: +46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com  

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer and Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm.  www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar kommande presentationer och deltagande i konferenser under januari och februari