Immunicum AB anlitar ny Investor Relations firmaGöteborg, 14 mars 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att Bolaget har anlitat The Blueshirt Group för att bistå Immunicum i att utveckla sin kommunikation och kontakter med den globala finansvärlden.

“Vår strategi är att samarbeta med The Blueshirt Group för att expandera vår närvaro hos internationella investerare och kommunicera om Bolagets allt omfattande utvecklingsaktiviteter”, säger Jamal El -Mosleh, VD för Immunicum. “Vi ser fram emot att utnyttja Blueshirt Groups och Julie Silbers omfattande erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårds-, bioteknik- och läkemedelsbolag när vi tar nästa steg i Företagets utveckling.”

“Detta är en mycket god möjlighet att arbeta med ett framåtriktat bioteknikföretag inom cancerbehandling och vi ser fram emot att hjälpa investerare att bättre förstå Immunicums strategi och möjligheter”, säger Julie Silber, VD för det europeiska kontoret på The Blueshirt Group. “Med de fortlöpande annonseringarna av framgångarna för de kliniska prövningarna, den potentiella marknadens storlek och de positiva resultat från behandling av patienter med lever- och njurcancer, förväntar vi oss att intresset från finansvärlden kommer att fortsätta expandera och vi är glada över att vara här som en del av Immunicums team.”

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
ir@immunicum.com
Telefon: +46 (0)7 93 486 277, Europa
Telefon: +1 310 766 9760, Nordamerika

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) arbetar för att utveckla immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie har startats inom metastaserad njurcellscancer med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

För mer information, besök Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Om the Blueshirt Group

The Blueshirt Group erbjuder globalt kapitalmarknadskompetens och strategiska finansiella och mediarelationsråd till tillväxtföretag och riskkapitalbolag. Företaget grundades 1999 och har förtjänat sitt rykte som ledande inom investerarrelationer, finansiell kommunikation, finansiella medierelationer och krishantering.

För mer information, besök www.blueshirtgroup.com.

Fortsätt läsa

Immunicum lämnar en uppdatering på sin fas I/II-studie i levercancer och rapporterar att den första patienten i den förlängda delen av studien har behandlats med cancerimmunaktiveraren INTUVAX