Immunicum AB har erhållit godkännande i Frankrike för sin kliniska prövningsansökan för INTUVAX i metastaserade njurcancerGÖTEBORG den 14 februari 2017 – Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelade idag att Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) i Frankrike har godkänt bolagets kliniska prövningsansökan, Clinical Trial Application (CTA) för INTUVAX. Godkännandet gör att Immunicum kan inkludera patienter i Frankrike i sin pågående fas II-studie – MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma) – för behandling av metastaserade njurcancer.

“Detta godkännande från ANSM tillåter oss att även rekrytera patienter i Frankrike, ett stort och viktigt land för MERECA studien”, säger Dr Carlos de Sousa, VD på Immunicum. “Detta var också det sista utestående landet inom EU i vilket vi väntade på CTA godkännande.”

Om njurcancer / carcinom
Ungefär 273 000 patienter diagnosticeras globalt varje år, vilket gör att njurcancer utgör cirka två procent av alla cancerformer. Effekten av existerande behandlingar – så kallade riktade terapier – är ofta kortvarig, med en begränsad förlängd överlevnad. I avsaknad av alternativ till dessa behandlingar finns ett stort behov av nya effektiva terapier som är mer kostnadseffektiva samt har färre negativa bieffekter.

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till ett tumörspecifikt immunsvar.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad (allogen) behandling direkt från hyllan med förmågan att utlösa ett individbaserat och potentiellt ihållande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen.
www.immunicum.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Media kontakt
MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephanie May
Ph: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-mail: gschweitzer@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 17:40 CET.

Fortsätt läsa

Immunicum AB utser Karin Hoogendoorn till chef för CMC