Immunicum AB Meddelar att Första Patienten Rekryterats i Fas I/II GIST-studien efter Tillägg i StudieprotokolletGÖTEBORG den 7 mars 2017 – Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer, meddelade idag att en ny patient har inkluderats i fas I/II studien för gastrointestinal stromacellstumör (GIST) efter tillägg i studieprotokollet som nyligen godkändes av Etikprövningsnämnden och av Läkemedelsverket i Sverige. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och undersöker säkerhet och effektivitet av INTUVAX® i kombination med tyrosinkinashämmare på patienter med obotlig form av GIST.

“GIST är en väldigt ovanlig och komplex sjukdom och vi är mycket belåtna med att den första patienten har inkluderats sedan protokollet optimerades för att bredda rekryteringen”, säger Dr. Peter Suenaert, Chief Medical Officer på Immunicum. “Behandlingsalternativ för GIST-patienter är begränsad och vi tror att INTUVAX® kan ha en betydelsefull inverkan för den här patientpopulationen. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Karolinska Institutet för att ta fram kliniska bevis för säkerhet och aktivitet inom den här indikationen.”

Fas I/II studien med en öppen design genomförs tillsammans med Karolinska Institutet och initierades för att utvärdera säkerhet och effektivitet av INTUVAX® som administreras intratumoralt med ett flertal doser på patienter med framskriden GIST under pågående behandling med en tyrosinkinashämmare. Med den reviderade studiedesignen som ska underlätta rekryteringen är det planerat att inkludera totalt 12 patienter till studien. 

Om GIST
GIST är en tumör som uppstår i interstitiella Cajal-celler i mag-tarmkanalen. GIST tillhör gruppen sarkom och cancern utgår från kroppens mjukdelar. Varje år diagnostiseras cirka 200 nya fall av GIST i Sverige.

Om INTUVAX
INTUVAX® är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna product, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad och lättanvänd (allogen) behandling som har förmågan att utlösa individbaserade och potentiellt långtidsvarande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen. www.immunicum.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Mediakontakt
MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephanie May
Ph: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-mail: gschweitzer@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 8 am CET.

Fortsätt läsa

Immunicum rekryterar Sijme Zeilemaker som Senior Director Business Development