Immunicum AB meddelar om ändring i den finansiella kalendernMed anledning av det planerade listbytet från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista har Immunicum ABs styrelse beslutat att ändra datumen för publicering av Bolagets Bokslutskommuniké för 2015/2016, Årsredovisning för 2015/2016 samt Årsstämman 2016.

Som tidigare kommunicerats har Immunicum ansökt om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket beräknas ske i slutet av 2016. I syfte att facilitera tidplanen i relation till börsen och berörda myndigheter krävs viss justering av Bolagets finansiella kalender. Därav kommer Bokslutskommuniké för 2015/2016 att offentliggöras den 31 augusti 2016 (tidigare 19 september 2016), Årsredovisningen kommer att offentliggöras den 30 september 2016 (tidigare 7 november 2016) och Årsstämman kommer att hållas den 26 oktober 2016 (tidigare 1 december 2016).

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).
www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum meddelar att patentansökan i Kina avseende Bolagets CD70-teknologi kommer att beviljas