Immunicum AB: Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Immunicums aktier för notering på Nasdaq Stockholm på villkor av genomförande av företrädesemissionenPressmeddelande

24 november 2017

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Immunicums aktier för notering på Nasdaq Stockholm på villkor av genomförande av företrädesemissionen

Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST) ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar för ett antal  solida tumörformer, meddelande idag att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat om villkorat godkännande av Immunicums aktier för notering på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att Immunicum uppfyller det formella noteringskravet på att ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader från första dagen för handel på Nasdaq Stockholm. Immunicum har tidigare offentliggjort en till 90 procent garanterad företrädesemission uppgående till högst 223 MSEK. Det garanterade beloppet om 200 MSEK säkerställer Bolagets finansiering till slutet av 2019 baserat på planerade aktiviteter.

Godkännandet från bolagskommittén är även föremål för sedvanliga villkor, inkluderat Finansinspektionens godkännande och registrering av ett prospekt.

Teckningsperioden för företrädesemissionen förväntas vara omkring 8-22 december 2017. Under förutsättning att ovanstående villkor är uppfyllda, inklusive genomförandet av företrädesemissionen, planeras första handelsdagen på Nasdaq Stockholm preliminärt infalla under januari 2018. Bolaget kommer att kommunicera tidplan för noteringen på Nasdaq Stockholm så snart den är fastställd.

“Vi välkomnar bolagskommitténs beslut och uppskattar deras vägledning. Jag vill tacka Immunicums team som har arbetat flitigt de senaste månaderna för att upprätthålla kraven för listbytet till huvudmarknaden”, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum. “Vi ser fram emot genomförandet av företrädesemissionen och tackar våra aktieägare på förhand för deras stöd.”

Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till Immunicum i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2017, kl. 16.30.

FÖr ytterligare information, vänligen kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investerarrelationer Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com

Investerar och Media relationer EU/US

Gretchen Schweitzer
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
www.redeye.se

om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritceller, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på First North Premier. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Inbjudan till investerarmöten