IMMUNICUM AB OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2015/2016Immunicums årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 031-41 50 52 eller e-post info@immunicum.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 08.30 CET. 

Fortsätt läsa

Immunicum utser Carlos de Sousa till ny VD för att leda Bolaget genom nästa utvecklingsfas