Immunicum AB offentliggör årsredovisning för 2016GÖTEBORG den 17 mars 2017 – Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer, meddelade idag att årsredovisningen för räkenskapsåret juli-december 2016 nu finns tillgänglig att läsa samt att ladda hem som pdf från bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon +46 (0) 31 41 50 52 eller via e-post info@immunicum.com.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna product, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad (allogen) och lättanvänd behandling som har förmågan att utlösa individbaserade och potentiellt långtidsvarande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen. www.immunicum.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Mediakontakt
MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer eller Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 eller + 49 172 861 8540
E-mail: gschweitzer@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 8 CET.

Fortsätt läsa

Immunicum AB Meddelar att Första Patienten Rekryterats i Fas I/II GIST-studien efter Tillägg i Studieprotokollet