Immunicum AB (publ) genomför listning på NASDAQ OMX First NorthPressmeddelande
18 april 2013

Immunicum AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Göteborg som utvecklar terapeutiska cancervacciner. Immunicum har skapat unika patenterade metoder att aktivera det kroppsegna immunsystemet att angripa cancerceller, även för metastaserande cancer, med målet att förbättra både överlevnad och livskvalitét. Huvudprodukten INTUVAX(TM) är baserad på vita blodkroppar tagna från friska blodgivare, s.k allogena dendritceller.

Dendritcellens roll har visat sig vara så central för kroppens immunförsvar att dess upptäckare tilldelades Nobel-priset i medicin under 2011. Immunicums unika plattformsteknologier kan i princip anpassas för alla former av cancer. Det terapeutiska cancervaccinet INTUVAX(TM), som injiceras intratumoralt och som för närvarande utvärderas i en pågående klinisk fas I/II-studie på metastaserande njurcancer, utnyttjar patientens egna unika tumörvävnad som antigenkälla. Därmed utgör INTUVAX(TM) ett helt individanpassat terapeutiskt cancervaccin som samtidigt går att producera i stor skala. I anslutning till att studien initierades i februari 2012 uppmärksammades INTUVAX(TM) som ett av de mest lovande läkemedlen att byta klinisk fas under Q1 2012 av Thomson Reuters “Pharma Matters Report: The Ones To Watch”. Studien omfattar upp till 12 patienter, varav de första åtta är inkluderade. Det är ännu för tidigt att uttala sig säkert om vaccineffekten. Det finns dock tecken på tumörspecifik immunaktivering och överlevnadsdata ser redan nu lovande ut för patienter som tillhör undergruppen med mycket dålig prognos. Inga säkerställda vaccinrelaterade biverkningar har rapporterats. 

Immunicum genomför nu listning av aktien på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 22 april. Detta efter en nyligen genomförd emission och aktiespridning varvid Bolaget tagit in 21,4 Mkr och uppnått en aktieägarkrets om ca 900 aktieägare. Därefter har även en riktad emission om 8,8 Mkr på motsvarande villkor genomförts till professionella investerare. Totalt har därmed Immunicum tagit in 30,2 Mkr och Bolagets aktiekapital uppgår efter emissionernas genomförande till 688 750 kr. Endast ett aktieslag finns.

Kortnamn:IMMU.
ISIN-kod:SE0005003654.

Bolagsbeskrivning inför listningen tillhandahålls i form av dels memorandumet som legat till grund för den nyligen genomförda nyemissionen, samt dels med et kompletteringsdokument. Dessa finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets hemsida www.immunicum.com.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

Immunicum AB (publ) kommer tills vidare att kommunicera delårsrapporter halvårsvis. Nästa rapporteringstillfälle är satt till 2013-09-10 (bokslutskommuniké avseende 2012/2013).

_____________________________________

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD
+46 (0) 703 31 90 51
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Fortsätt läsa

Ytterligare ett centrum för patientrekrytering godkänt för Immunicums njurcancervaccinstudie på Norrlands universitetssjukhus i Umeå