Immunicum AB (publ) meddelar kommande presentationer och deltagande i konferenser under maj och juniPressmeddelande

14 maj 2018

Immunicum AB (publ) meddelar kommande presentationer och deltagande i konferenser under maj och juni

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att företagsledningen kommer att presentera företaget, delta i en immuno-onkologipanel samt delta i kommande branschkonferenser i maj och juni.

Bio€quity Europe
Datum: 14-16 maj 2018
Presentation: onsdag den 16 maj, kl. 10:20-10:40
Plats: Universiteit Gent – Het Pand, Gent, Belgien

RedEye Investor After Work Stockholm
Datum: 22 maj 2018
Presentation: kl. 18:00-18:20
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm
För att delta, registrera dig här: http:/bit.ly/2HUwBGm   

Sachs Associates 4th Annual Immuno-Oncology: BD&L and Investment Forum
Datum: 1 juni 2018
Panel: Latest Developments in IO & Combination Therapies – kl. 10:40 Central Daylight Time
Presentation: kl. 12:20-12:40 Central Daylight Time
Plats: Waldorf Astoria Chicago Hotel, Chicago, Illinois, USA

BIO International Convention
Datum: 4-7 juni 2018
Plats: Boston Convention & Exhibition Center, Boston, Massachusetts, USA

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2018)