IMMUNICUM AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JULI 2015 - SEPTEMBER 2015Göteborg, 2015-11-18 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Från och med idag, onsdagen den 18 november 2015, finns Immunicums delårsrapport för juli 2015 – september 2015 tillgänglig på Bolagets hemsida http://ir.immunicum.com/annuals.cfm

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare en klinisk studie vid levercancer och en planerad klinisk studie vid gastrointestinal stromalcellstumör.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar fortsatt förbättrade fas I/II överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienter