Immunicum AB: Rättelse av datum - Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall är 17 juni 2016Beräknat datum för offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall är den 17 juni 2016, inte den 10 juni 2016 som kommunicerats i pressmeddelande den 25 april 2016. Preliminär tidplan, i enlighet med vad som kommunicerats i prospektet som offentliggjordes den 27 maj 2016, ser med denna korrigering ut som följer:

 

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

 

18 maj Extra bolagsstämma
23 maj Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
24 maj Första handelsdag exklusive teckningsrätt
25 maj Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
27 maj Offentliggörande av prospektet
30 maj – 10 juni Handel med teckningsrätter
30 maj – 14 juni Teckningsperiod
17 juni Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

  

 För fullständiga villkor och anvisningar i emissionen hänvisas till prospektet som offentliggjordes den 27 maj 2016 och som finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.immunicum.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, jamal-el-mosleg@immunicum.com, +46 70 331 90 51

Lise-Lotte Hallbäck, CFO, lise-lotte.hallback@immunicum.com, +46 76 140 50 51

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Fortsätt läsa

Immunicum offentliggör prospekt