Immunicum AB tillkännager anställning av Chief Medical Officer, Peter Suenaert, M.D., Ph.D.Göteborg, Sverige, 22 juli, 2016 – Immunicum AB (publ), ett biomedicinsktföretag som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att Peter Suenaert, MD, Ph.D., har accepterat erbjudandet att bli Bolagets första Chief Medical Officer (CMO). I denna roll kommer Dr. Suenart övervaka preklinisk och klinisk utveckling av Bolagets immunterapier baserade på de tre diversifierade teknologiplattformarna COMBIG, CD70 och Ad5PTDf35-adenovirusvektor.

“Peter bidrar med stor expertis inom klinisk utveckling åt Immunicum under en spännande tid i vårt företags tillväxt”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Immunicum. “Utöver det nyligen annonserade utvecklingssamarbetet med Accelovence gällande våra globala kliniska prövningar så innebär rekrytering av en CMO med Peters bakgrund ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av Immunicum. Med Peters 14 års långa erfarenhet från klinisk och preklinisk utveckling av en mängd olika cancer-/immunoonkologiska läkemedel tror vi att vi är väl positionerade att fortsätta avancera våra egna plattformar, inklusive vår ledande produkt INTUVAX, genom den kliniska processen och i slutändan till patienter.”

Innan han började på Immunicum arbetade Dr. Suenaert som “global clinical program lead” inom onkologi och som “senior director of clinical sciences” på Glenmark Pharmaceuticals R&D i London, där han ledde enheten för klinisk onkologi (immunonkologiska tillgångar) från startup till fullt operativ fas I/II-utveckling.

Dessförinnan var han “Director and Head of Clinical Development and Human Translational Research”, en position med global räckvidd på Danone Research i Palaiseau (Paris), Frankrike. Tidigare var Dr. Suenaert “Clinical Research and Development Leader” inom tidig global immunoonkologiutveckling på GlaxoSmithKline Vaccines i Rixensart, Belgien och “Clinical Research Senior Medical Scientist, Global Development, Haematology/Oncology” på AMGEN, i U.K.

“Immunicums tre unika plattformsteknologier för cancerimmunaktivering, adaptiv immunterapi och onkolytiska behandlingar har potential att leverera verkligt banbrytande terapier”, säger Dr. Suenaert. “Vår ledande produkt INTUVAX, en standardiserad cancerimmunaktiverare, kan erbjuda en personanpassad behandling för solida tumörer med potential för framgång i många indikationer. Produkten adresserar cancer på sätt som hittills inte har varit möjligt och utvidgar avsevärt det terapeutiska indexet. Jag är exalterad över potentialen för vad Immunicum kan erbjuda behandlingsområden där det för närvarande finns ett stort icke-tillgodosett medicinskt behov. Med tanke på de lovande kliniska data som har samlats hittills ser jag fram emot att avancera vår pipeline och förverkliga vår vision att föra säkrare, effektivare behandlingar till patienterna.”

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum meddelar preliminär plan för initiering av kliniska studier med INTUVAX vid behandling av melanom i både Sverige och USA