Immunicum AB utser Karin Hoogendoorn till chef för CMCGÖTEBORG den 13 februari 2017 – Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelade idag att Karin Hoogendoorn rekryterats som chef för CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls). Karin Hoogendoorn är farmacie doktor och en erfaren expert på utveckling av biotekniska produkter. Hon har lett framgångsrika CMC och regulatoriska insatser för en rad olika produkter inom bland annat Novartis, Janssen Biologics och Crucell Holland. Med sin betydande erfarenhet, i synnerhet från cell- och genterapiområdet, kommer hon att hjälpa bolaget bygga robusta CMC strategier för Immunicums plattformsteknologi. Hon kommer att rapportera till Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

“Teamet på Immunicum välkomnar Karin vars djupa förankring i bioteknikindustrin och mångåriga erfarenhet av CMC, speciellt för cell- och genterapiprodukter, utan tvekan kommer utgöra ett starkt stöd på högsta nivå och ge bolaget viktig vägledning”, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum. “Vi ser fram emot att arbeta med Karin när vi nu fortsätter att utveckla Immunicums längst framskridna program INTUVAX genom den kliniska utvärderingen.”

“Jag är mycket glad över att få möjlighet att arbeta tillsammans med Carlos och hans team på Immunicum”, säger Karin Hoogendoorn. “Det är ett mycket dynamiskt skede för Immunicum när bolaget nu fortsätter att utvecklas och expandera, och jag är entusiastisk över att bidra till utvecklingen av Immunicum och bolagets lovande program.”

Karin Hoogendoorn kommer till Immunicum med 20 års erfarenhet inom bioteknik och läkemedelsindustrin. Senast var hon Associate Director Regulatory CMC i cell- och genterapienheten vid Novartis AG där hon var ansvarig för Global Regulatory CMC och övergripande CMC-strategi för cell- och genterapier. Hon tillbringade också sju år på Janssen Biologics BV (tidigare Centocor BV) som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC där hon var ansvarig för att skriva och granska kvalitetsavsnitten i regulatoriska ärenden för avancerade medicinska produkter (cellbaserade läkemedel och kombinationsprodukter) och för monoklonala antikroppar. Dessförinnan hade Karin olika CMC-roller på företag som Crucell Holland BV och Octoplus Development BV. Karin är farmacie doktor från Utrecht University, Nederländerna, och har en M.Sc. i Biology & Bio Pharmaceutical Sciences från Leiden University, Nederländerna. Förutom sin roll på Immunicum fungerar Karin också som seniorkonsult CMC och CMC-RA på Quality RA BV i Leiden, Nederländerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad (allogen) behandling direkt från hyllan med förmågan att utlösa ett individbaserat och potentiellt ihållande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen.
www.immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 11.00 am CET.

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar sin bokslutskommuniké för 2016 och ger en bolagsuppdatering via webcast