Immunicum AB: Valberedningen föreslår Michael Oredsson som ny styrelseordförande i Immunicum AB (publ)Pressmeddelande

14 mars 2018

Valberedningen föreslår Michael Oredsson som ny styrelseordförande i Immunicum AB (publ)

Valberedningen har informerat bolaget att man inför årsstämman 2018 föreslår Michael Oredsson som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Agneta Edberg har meddelat att hon avböjt omval.

“Valberedningen har bedömt att Michaels breda och framgångsrika affärsbakgrund i kombination med specifika erfarenheter och kännedom om konkurrenslandskapet inom immunonkologi är viktiga tillgångar för bolaget framgent. Michael har också erfarenhet av att initiera och driva samarbeten med industriella partners vilket är en nyckelaktivitet för bolaget”, kommenterar valberedningens ordförande Martin Lindström.

“Immunicum har nu skapat en starkare grund att stå på och är bättre positionerad inför den kommande kliniska utvecklingen. Valberedningen bedömer att denna utveckling medför ett behov av en annan kompetens i styrelsen”, fortsätter Lindström

Michael Oredsson är Civilekonom med internationell inriktning, och var fram till årsskiftet VD på börsnoterade Bioinvent. Innan dess var Michael VD på Probi (2007-2013), Biosignal i Australien (2002-2007) och Nutripharma i Norge (1999-2001). Under åttio- och nittiotalet arbetade han i ledande befattningar i företag som Pharmacia, M&M/Mars och Nestlé. Michael är för närvarande styrelseordförande i Ectin AB och ledamot i PULS AB, tidigare styrelseerfarenhet omfattar bland annat LIDDS AB (ordf), SP samt EBCRC och Biosignal i Australien.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 14 mars 2018, kl 13.00 CET

För ytterligare information kontakta:

Martin Lindström, Valberedningens ordförande
Telefon: +46 (0) 70 368 6515

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 76 243 6810
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Valberedningen föreslår Michael Oredsson som ny styrelseordförande i Immunicum AB (publ)