Immunicum anlitar USA-baserade Accelovance och Midwest Melanoma Partnership (MMP) för att utvärdera INTUVAX och avancera de kliniska studierna i USAGöteborg, Sverige, 17 maj 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att man har ingått ett samarbetsavtal med Accelovance om kliniska utvecklingstjänster för att avancera Bolagets ledande cancerimmunaktiverare, INTUVAX, in i USA vid behandling av njurcancer och melanom. Genom detta avtal kommer Accelovance, en Contract Research Organization (CRO), stödja Immunicums kliniska utvecklingsstrategier genom att erbjuda vetenskaplig, medicinsk och regulatorisk expertis, samtidigt som de ansvarar för projektledning, klinisk övervakning, datahantering, biostatistik och säkerhetstjänster för Immunicums kliniska prövningar i USA. Avtalet ger Bolaget direkt tillgång till Accelovances nätverk av cancerkliniker, primärt via deras redan upparbetade samarbete med USA-baserade, icke-vinstdrivande, Midwest Melanoma Partnership (MMP). Huvudprövaren i USA, Dr. Arkadiusz Dudek, Director of the Oncology Clinical Trials Office på University of Illinois’ College of Medicine, har mångårig erfarenhet inom immunoonkologi och har tidigare genomfört kliniska prövningar vid behandkling av njurcancer och melanom. 

“Detta partnerskap kommer att föra samman en extraordinär grupp och gott om resurser för att främja och påskynda utvecklingen av INTUVAX och Immunicums kliniska framsteg i USA”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Immunicum. El-Mosleh fortsatte: “Vi tror att vi har hittat det bästa samarbetsscenariot att hjälpa oss med vårt företags nästa steg i den kliniska utvecklingen. Det nya avtalet understryker vårt engagemang att utforska effektiviteten av INTUVAX som en cancerimmunaktiverare i ytterligare indikationer och expanderar vår forskningskapacitet oerhört. Vi är mycket glada över att ha Dr. Dudek som vår huvudprövare för MERECA-studien i USA och för melanomstudien i USA. Hans expertis från att leda laboratorisk forskning inom cancerns mikromiljö, angiogenes, cancervaccin och preklinisk forskning av nya cancerläkemedel, tillsammans med gedigen erfarenhet från Accelovance och MMP, gör det möjligt att gå framåt”.

Enligt avtalet kommer Immunicum upprätthålla tillsyn och kvalitetsnormer som rör patientsäkerhet och efterlevnad av gällande regelverk, och Accelovance kommer bistå med utveckling och genomförande av kliniska strategier. Immunicum kommer att förlita sig på Accelovance kunskap inom områdena vaccin, onkologi och kliniska studier. Tillhandahållandet av djup inblick i Immunicums utvecklingspipeline möjliggör för båda organisationerna att förbättra den operativa planeringen, följsamheten och genomförandet.

Arkadiusz Dudek, MD, Director of the Oncology Clinical Trials Office på University of Illinois’ College of Medicine, kommer att vara huvudprövaren på både MERECA (MEtastatic REnal cell CArcinoma)-studien och melanomstudien i USA, som är planerade att börja senare i år. Dr. Dudeks kliniska intressen inkluderar fas I och II-studier i solida tumörer; pankreascancer, malignt melanom, njurcancer, och bröstkorgsmaligniteter samt högdosbehandling med interleukin-2.

“Vi är mycket glada över att ingå detta partnerskap med Immunicum. INTUVAX har genererat betydande intresse hos Accelovance liksom hos huvudprövaren Arkadiusz Dudek, MD. Tillsammans med vår strategiska erfarenhet och vår allians med Midwest Melanom Partnership, kommer vi att kunna ytterligare förbättra forskningen och utvecklingen av behandlingsalternativ för cancerpatienter. Det är en win-win för alla”, säger Accelovances forskningschef, Jamie Oliver, Pharm.D.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Accelovance

Accelovance, Inc., med huvudkontor i Rockville, MD, är ett prisbelönt globalt Contract Research Organization (CRO) i huvudsak inriktat på vaccin, onkologi och allmänmedicinsk klinisk forskning. Som leverantör av kliniska tjänster till läkemedels- och bioteknikindustrin, erbjuder Accelovance omfattande kliniska utvecklingstjänster inklusive ledning och genomförandet av kliniska fas I-IV-prövningar, stödjande forskningscentra, och en klinisk lösning som används för rekrytering, uppföljning efter lansering, och långsiktig uppföljning av överlevnad.

För mer information, besök www.accelovance.com

Om Midwest Melanoma Partnership (MMP)

Midwest Melanoma Partnership (MMP) är ett multi-institutionellt samarbete mellan läkare, forskare och förespråkare för patienter inriktat på utveckling av förbättrade behandlingar för patienter med malignt melanom. Bestående av 19 medlemsorganisationer som är välkända inom områdena för akademisk och samhällsforskning, (http://www.midwestmelanoma.org/?page_id=39), arbetar medlemsorganisationer inom sin institution och över institutioner med medlemskap inom MMP för att delta i kliniska prövningar i syfte att avancera behandlingsalternativ för patienter med melanom.

För mer information, besök www.midwestmelanoma.org

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum ansöker om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista