Immunicum ansöker om tillstånd att starta en klinisk prövning på levercancerPressmeddelande
130430

Immunicum AB (publ), ett svenskt noterat bolag som utvecklar terapeutiska cancervacciner, påbörjade i februari 2012 en klinisk fas I/II-studie på njurcancer. Bolaget har nu lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att få starta ytterligare en klinisk fas I/II-prövning på levercancer. Studien kommer att inkludera totalt 12 patienter och planeras i samarbete med Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där överläkare Magnus Rizell ansvarar för studien. Den första patienten beräknas kunna inkluderas omkring årsskiftet 2013/2014.

– Vår ansökan har kunnat lämnas in enligt plan och vi ser fram emot att få starta vår andra kliniska prövning! Vi tror att vårt vaccin, INTUVAX, har potential att hjälpa den stora skara levercancerpatienter som inte diagnostiseras tillräckligt tidigt för att eventuellt kunna botas genom transplantation eller operation, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller. Bolaget har nyligen genomfört två nyemissioner och tagit in totalt 30,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser. Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):
Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX(TM) och INTUVAX(TM), samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Mendus presenterar positiva interimsdata från ALISON-studien i äggstockscancer vid AACR 2023