Immunicum förbereder notering på NASDAQ Stockholms huvudlista under 2016Göteborg, 2015-10-30 13:41 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Styrelsen i Immunicum har beslutat att undersöka möjligheterna för att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2016. Immunicums aktier handlas sedan 22 april 2013 på NASDAQ First North under kortnamnet IMMU.

Styrelsen ser det som ett naturligt nästa steg för Immunicum att utvärdera NASDAQ Stockholm som ny marknadsplats för Bolaget.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

www.immunicum.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunterapier för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014/2015 (JULI-JUNI)