Immunicum förser NCI-forskning med teknologi för CRISPR/Cas9-systemGöteborg, 2015-03-27 12:18 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att Bolaget kommer att leverera en genetiskt modifierad adenovirus-vektor till amerikanska Frederick National Laboratory for Cancer Research (FNLCR), som på uppdrag av National Cancer Institute (NCI) bedriver forskning om nya läkemedel mot cancer och AIDS.

Immunicums adenovirus-vektor, Ad5PTDf35, kommer att användas i ett nystartat forskningsprogram som studerar effekten på olika celltyper när relevanta gener som reglerar aktiviteten hos immunceller slås ut eller stängs av i cellen.

Vektorn är utvald för att passa i ett så kallat CRISPR/Cas9-system, en ny teknologi för att modifiera sjukdomsalstrande gener. Tekniken baserar sig på de försvarsmekanismer som bakterier utvecklat för att undkomma virusinfektioner och har på senare tid fått stor uppmärksamhet inom läkemedelsforskningen efter vetenskapliga publikationer i bland annat Science och Nature. 

“Vi tittade på flera olika adenovirus-vektorer men fastnade för Immunicums variant. Med hjälp av denna vektor kan vi i vårt cellmaterial aktivera eller inaktivera gener som vi vet spelar en central roll i funktionen av immunsystemet”, säger Eugene Barsov, M.D., Ph.D., forskare, på AIDS & Cancer Virus Program på Leidos Biomedical Research, Inc, det företag som är kontrakterat av Frederick National Laboratory (FNLCR) att utföra forskningen.

“Frederick National Laboratory är ett av världens ledande centra för cancerforskning. Vi ser fram emot att på vårt vis bidra till att stödja deras uppdrag”, kommenterar Immunicums VD Jamal El-Mosleh,

Immunicums beslut att ställa adenovirus-teknologin till FNLCR:s förfogande är ovillkorat och ett led i Bolagets strävan att utöka utbytet med ledande amerikanska institutioner inom cancer- och vaccinforskning.

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

www.immunicum.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om adenovirusvektor-teknologin

En adenovirus-vektor är en viruspartikel som kan “infektera” cellers DNA med sitt eget genetiska material. Metoden används i de flesta av de genterapier som säljs eller är under utveckling. Den aktuella adenovirus-vektorn, Ad5PTDf35, utvecklades av en grupp forskare vid Rudbeckslaboeratoriet, Uppsala universitet, och förvärvades av Immunicum i oktober 2014. Immunicums forskare använder vektorn för att ladda Bolagets cancervaccin SUBCUVAX med tumörantigen som förstärker kroppens eget immunförsvar mot en framväxande tumör.

Om FNLCR

Frederick National Laboratory of Cancer Research med säte i Frederick, Maryland, grundades 1971 som ett led i the National Cancer Act. Det är USA:s enda federalt finansierade forskningscenter som är inriktat på biomedicinsk forskning. Institutionen finansieras av National Cancer Institute.  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har godkänts av den svenska läkemedelsmyndigheten och beräknas starta under våren 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat pågår en klinisk studie på patienter med levercancer.

Fortsätt läsa

Immunicums forskningschef presenterade teknologin bakom cancervaccinet INTUVAX på en konferens på Karolinska Institutet tillsammans med världsledande forskare inom immunologi