Immunicum lämnar in en IND-ansökan till FDA för godkännande att inkludera njurcancerpatienter i USA i Bolagets pågående fas II-studieGÖTEBORG den 22 juli 2016 – Immunicum AB (publ), ett biomedicinskt företag som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, offentliggjorde idag att Bolaget har lämnat in en Investigational New Drug (IND) ansökan till the Food and Drug Administration (FDA) i USA. Ansökan avser godkännande att behandla njurcancerpatienter i USA med Immunicums cancerimmunaktiverare, INTUVAX, i Bolagets pågående fas II-studie MERECA (MEtastatic REnal cell CArcinoma).

Immunicums INTUVAX är en unik cancerimmunaktiverare som för närvarande utvärderas i kliniska studier för behandling av njur- och levercancer samt gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Som tidigare meddelats visade Immunicums genomförda fas I/II-studie för behandling av metastaserad njurcancer lovande resultat.

Dagens IND-ansökan till FDA är ytterligare ett steg framåt i Bolagets planer för att expandera de kliniska studierna av INTUVAX till USA. Godkännande från FDA förväntas inom 30 dagar.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum AB tillkännager anställning av Chief Medical Officer, Peter Suenaert, M.D., Ph.D.