Immunicum: Ledningen säljer mindre delar av sina aktieinnehavGöteborg, 2015-04-17 17:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — VD Jamal El-Mosleh och forskningschefen Alex Karlsson-Parra i Immunicum AB (publ) har av personliga skäl sålt en mindre del av sina aktier i Bolaget. De kommer dock behålla mer än 85 % av sina tidigare samlade innehav.

Jamal El-Moslehs innehav efter avyttring av 67 000 aktier uppgår till 383 000 aktier. Alex Karlsson-Parras innehav, inklusive närståendes, uppgår efter avyttring av 100 000 aktier till 602 726 aktier.

“Vi har arbetat många år på Immunicum och detta är första gången vi säljer några aktier av rent privatekonomiska skäl. Vi har en mycket stark tilltro till Bolagets framtid och känner inte till någon negativ information som skulle kunna påverka Bolagets möjligheter, utan allt går enligt plan”, säger VD Jamal El-Mosleh.   

  

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-415053.
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har godkänts av den svenska läkemedelsmyndigheten och beräknas starta under våren 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat pågår en klinisk studie på patienter med levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum förser NCI-forskning med teknologi för CRISPR/Cas9-system