Immunicum levererar Ad5PTDf35 adenovirus-teknologi till Rutgers Cancer Institute i USAGöteborg, 2015-09-07 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) har tecknat avtal med amerikanska Rutgers Cancer Institute of New Jersey om att förse institutionen med Bolagets adenovirus-teknologi (Ad5PTDf35).

Immunicums patenterade adenovirus-vektor, som för närvarande utvärderas inom CRISPR/Cas9-fältet av en forskningsgrupp på National Cancer Institute i Bethesda kommer även att användas av en forskargrupp i New Jersey som studerar effekten på cancerstamceller när onkogener, gener som ger upphov till cancer, stängs av.

“Vi är intresserade av att studera hur utslagning av utvalda onkogener med hjälp av Immunicums adenovirusvektor påverkar behandlingsresistens och överlevnad hos cancerstamceller”, säger Daniel J. Medina, Associate Professor, Division of Medicinal Oncology, Rutgers Cancer Institute of New Jersey.

Den typ av cancerstamceller man framförallt är intresserade av att studera härstammar från så kallade mantelcellslymfom.

Immunicum ställer sin patenterade adenovirus-teknologi (Ad5PTDf35) till förfogande för Rutgers Cancer Institute of New Jersey mot att Bolaget exklusivt får rätten att utvärdera och förhandla om rättigheterna till de upptäckter som forskarna gör.

“Vi ser mycket fram emot att inleda detta samarbete med Rutgers Cancer Institute of New Jersey, ett viktigt amerikanskt centra för cancerforskning. Professor Essands forskningsgrupp i Uppsala Universitet har redan visat att den patenterade vektorn mycket effektivt kan föra in gener i cancerstamceller som härstammar från prostatacancer och vi har därför stora förhoppningar om att vektorn även skall fungera vid “gene knockdown” i cancerstamceller från mantelcellslymfom. Avtalet ska också ses som ett sätt i vår strävan att utöka utbytet med amerikanska institutioner inom cancer- och immunterapiforskning”, kommenterar Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

www.immunicum.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om adenovirusvektor-teknologin

En adenovirus-vektor är en viruspartikel som kan “infektera” cellers DNA med sitt eget genetiska material. Metoden används i de flesta av de genterapier som säljs eller är under utveckling. Den aktuella adenovirus-vektorn utvecklades av en grupp forskare vid Rudbeckslaboratoriet, Uppsala universitet, och förvärvades av Immunicum i oktober 2014. Immunicum använder vektorn för att ladda Bolagets cancervaccin SUBCUVAX med tumörantigen som förstärker kroppens eget immunförsvar mot en framväxande tumör. Vektorn kan dock även användas för onkolytisk behandling, för att öka immunoceniciteten i cancervacciner och inom CRISPR/Cas9-fältet. 

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunterapier för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

Fortsätt läsa

Uppdatering av säkerhets- och överlevnadsdata i INTUVAX fas I/II-studie på levercancer