Immunicum: Magnus Nilsson ny styrelseledamotGöteborg, 2014-12-03 16:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Magnus Nilsson har utsetts till styrelseledamot i cancervaccinbolaget Immunicum AB (publ) i Göteborg. Han efterträder Alex Karlsson-Parra och Per-Olof Gunnesson som kommer fortsätta sina arbeten i ledningsgruppen.

Immunicum har kommunicerat att Bolaget i början av 2015 kommer initiera klinisk fas II studie på metastaserande njurcancer. Att upprätthålla fokus på ett effektivt genomförande av denna studie, intensifiera det regulatoriska arbetet med sikte på framtida godkännande och bygga organisationen bedömer valberedningen är nyckelaktiviteter för Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen ansett att Magnus Nilsson utgör en viktig komplettering av styrelsen.

Magnus har som VD framgångsrikt byggt upp Vitrolife (Nasdaq OMX Small Cap) och det avknoppade bolaget Xvivo Perfusion (Nasdaq OMX First North) och i det senare varit starkt personligt involverad i att ta huvudprodukten till ett nyligen erhållet FDA-godkännande. Magnus har också erfarenhet av att sätta upp och leda amerikanska dotterbolag inkluderande att i USA sätta upp produktionsanläggningar för avancerade cellprodukter.

Alex Karlsson-Parra har under året anställts på heltid som Immunicums forskningschef och avslutar därför sitt uppdrag som styrelseledamot. Per-Olof Gunnesson är finanschef i Bolaget och förväntas öka sin operativa insats och avslutar också han sitt uppdrag som styrelseledamot.

 

–  Vi vill passa på att tacka Per-Olof Gunnesson och Alex Karlsson-Parra för deras stora engagemang i styrelsen och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet via deras roller i ledningsgruppen, säger Immunicums Styrelseordförande Agneta Edberg.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum
Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Alex Karlsson-Parra, Forskningschef, Immunicum
Tel: 0705167579
Alex.karlsson-parra@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ)