Immunicum meddelar att patentansökan i Kina avseende Bolagets CD70-teknologi kommer att beviljasGÖTEBORG den 26 juli 2016. Immunicum AB (publ), ett biomedicinskt företag som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att det kinesiska patentverket avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets CD70-teknologi.

– Vi gläds åt det positiva beskedet från det kinesiska patentverket, SIPO, vilket ger ett viktigt immaterialrättsligt skydd för vår CD70-teknologi, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Beskedet från SIPO (State Intellectual Property Office of the P.R.C) avser ett patent med titeln “Method for proliferation of antigen-specific T cells” vilket ger skydd för metoden att expandera tumörspecifika T celler för så kallad adaptiv immunterapi med CAR T celler.


För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX har startats. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum lämnar in en IND-ansökan till FDA för godkännande att inkludera njurcancerpatienter i USA i Bolagets pågående fas II-studie