Immunicum meddelar att patentansökan i Kina avseende cancerimmunaktiveraren INTUVAX kommer att beviljasGÖTEBORG den 22 april 2016. Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att det kinesiska patentverket avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets cancerimmunaktiverare, INTUVAX.

– Vi gläds åt det positiva beskedet från det kinesiska patentverket, SIPO, vilket ytterligare stärker det immaterialrättsliga skyddet för vår huvudprodukt, INTUVAX. Detta är särskilt viktigt då vi har en pågående klinisk fas I/II-prövning med INTUVAX vid behandling av levercancer som är väldigt utbrett i just Kina, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Beskedet från SIPO (State Intellectual Property Office of the P.R.C) avser ett patent med titeln “Improved composition for inhibiting tumor cell proliferation” vilket ger skydd för användandet av allogena dendritceller, stimulerade med en särskild aktiveringscocktail, för behandling av cancer genom intratumoral injektion av nämnda celler.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).
www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar fas I/II-data som visar på tumörspecifika immunsvar som direkt korrelerar med förlängd överlevnad för majoriteten av INTUVAX-behandlade levercancerpatienter