Immunicum meddelar att patentansökan i USA avseende Bolagets CD70-teknologi kommer att beviljasGÖTEBORG den 14 september 2016. Immunicum AB (publ), ett biomedicinskt företag som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att det amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO) avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets CD70-teknologi.

– Detta stärker ytterligare vår redan starka patentportfölj. Beskedet från det amerikanska patentverket USPTO ger ett viktigt immaterialrättsligt skydd för vår CD70-teknologi, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Beskedet från USPTO avser ett patent med titeln “Method for proliferation of antigen-specific T cells” vilket ger skydd för metoden att expandera tumörspecifika T celler för så kallad adaptiv immunterapi med CAR T celler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier. www.immunicum.se.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Immunicum AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 14.00.

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/2016 (JULI 2015-JUNI 2016)