Immunicum meddelar preliminär plan för initiering av kliniska studier med INTUVAX vid behandling av melanom i både Sverige och USAGÖTEBORG den 23 juni 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva terapeutiska cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, offentliggjorde idag preliminär plan för genomförandet av två separata kliniska studier med INTUVAX vid behandling av avancerad melanom i kombination med immuncheckpoint-hämmare, en i första linjens behandling och den andra i andra linjens behandling, i USA respektive i Sverige.

Avsikten idag är att genomföra två separata kliniska studier med INTUVAX vid behandling av melanom i kombination med olika immuncheckpoint-hämmare som tillsammans kommer ge kompletterande data. Den preliminära planen för genomförandet av melanomstudierna kan fortfarande komma att ändras, baserat framför allt på myndigheternas respons efter inskickade ansökningar. Bolaget kommer ge fler uppdateringar i takt med att planerna avanceras.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX
INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).
www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum tillförs cirka 128 MSEK i övertecknad företrädesemission – utnyttjar överteckningsemission