Immunicum: Patentansökan avseende utmognad av Immunicums COMBIG-celler för terapeutisk cancervaccination kommer att beviljas i USAGöteborg, 2014-12-15 09:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har lämnat en så kallad “notice of allowance” gällande patentansökan13/522,741 och avser därmed att godkänna Immunicums patentansökan för att skydda sättet att aktivera Bolagets vaccinceller på den amerikanska marknaden.


– Detta stärker våra immateriella rättigheter ytterligare på den amerikanska marknaden där vi nu kommer ha två godkända patent för att skydda vår teknologi. Betydelsen inför kommande licensieringsdiskussioner är mycket stor, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums vaccinceller utgörs av vita blodkroppar från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller, som via en unik förädlingsprocess utvecklas till starkt immunaktiverande celler. Bolagets unika vaccinkoncept bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar via en ny metod kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller.

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum
Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum: Magnus Nilsson ny styrelseledamot