Immunicum: Patentansökan kopplad till Immunicums terapeutiska cancervaccin SUBCUVAX kommer att beviljas i USAGöteborg, 2014-12-19 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att det amerikanska patentverket aviserat sin avsikt att godkänna Bolagets patentansökan för en genetiskt modifierad adenovirus-vektor. Vektorn är bland annat avsedd att användas i det terapeutiska cancervaccinet SUBCUVAX.

Vektorn gör det möjligt att ladda Immunicums terapeutiska cancervaccin SUBCUVAX med flera olika tumörantigen. SUBCUVAX kräver inte tillgång till en injicerbar tumör utan kan injiceras under huden (subkutant). Ett annat användningsområde för vektorn är onkolytisk behandling med tumöravdödande viruspartiklar. 

– Ett starkt patentskydd ökar våra möjligheter att utveckla och kommersialisera det terapeutiska vaccinet SUBCUVAX för behandling av en lång rad cancersjukdomar, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicum förvärvade i oktober 2014 rättigheterna till adenovirus-vektorn från forskningsbolaget VirEx AB.

SUBCUVAX-behandlingen innebär att specialbehandlade dendritceller från friska donatorer laddas med tumörspecifika antigener i provrör och injiceras under huden. Eftersom vaccincellerna kan laddas med antigener av olika typ, är det teoretiskt möjligt att skräddarsy vacciner för terapeutisk behandling av alla typer av cancer.

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), meddelade sin avsikt att godkänna patentansökan US61645666 genom en så kallad “notice of allowance”.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 53,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för Bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum: Patentansökan avseende utmognad av Immunicums COMBIG-celler för terapeutisk cancervaccination kommer att beviljas i USA