Immunicum presenterar fortsatt förbättrade fas I/II överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienterGöteborg, 2015-08-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) offentliggjorde idag fortsatt förbättrade data från uppföljningsfasen av en fas I/II-prövning på patienter med metastaserande njurcancer. Sju av elva utvärderingsbara patienter är fortfarande vid liv.

Immunicum rapporterar uppdaterade överlevnadsdata från Bolagets fas I/II-studie på patienter med metastaserande njurcancer som har behandlats med cancervaccinet INTUVAX. Sju av 11 patienter som är utvärderingsbara för effekt är ännu vid liv. Sex av 11 patienter har hittills erhållit tilläggsbehandling med någon form av tyrosinkinashämmare. Medianöverlevnaden för hela patientgruppen ligger för närvarande på 26.5 månader mot förväntat 15.2 månader (historiska data på nydiagnostiserade patienter med metastaserande njurcancer som behandlats enligt standard med tyrosinkinashämmaren Sutent/sunitinib). För gruppen med prognosen hög-risk (6 patienter) ligger för närvarande medianöverlevnaden på 25.5 månader mot förväntat 9 månader och för patienter med prognosen intermediär risk (5 patienter) ligger för närvarande medianöverlevnaden på 32 månader mot förväntat 26 månader. Den slutgiltiga medianöverlevnaden har ännu inte uppnåtts för någon av de tre patientgrupperna.

– Det är mycket uppmuntrande att medianöverlevnaden bland de INTUVAX-behandlade njurcancerpatienterna fortsätter att öka. Hos gruppen med prognosen hög-risk noterar vi en pågående medianöverlevnad som är nära tredubblad jämfört med förväntad medianöverlevnad hos patienter som erhåller standardbehandling med sunitinib. Vi har nu inlett en omfattande fas II-studie på samma indikation där vi, tack vare den öppna designen, räknar med att kunna ge en första statusuppdatering kring slutet på året, säger Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

Syftet med fas I/II-studien var att dokumentera säkerhetsprofilen och den immunologiska effekten, samt att följa överlevnaden hos patienter med metastaserande njurcancer efter två INTUVAX-behandlingar. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för Bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har påbörjats. I projektportföljen finns ytterligare ett kliniskt fas I/II-projekt i levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum anställer Lise-Lotte Hallbäck som ny CFO