Immunicum presenterar vid årsmötet för the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 11 - 13 novemberGöteborg den 19 september 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att data från Bolagets kliniska studie INTUVAX – HCC I/II kommer att presenteras vid årsmötet för the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

SITC har godkänt Immunicums poster med kliniska data från studien INTUVAX – HCC I/II för presentation vid sitt trettioförsta årsmöte den 11 – 13 november 2016 i National Harbor, Maryland, USA. Postern, med titeln “Intratumorally injected pro-inflammatory allogeneic dendritic cells as immune enhancers – a phase I/II study in patients with advanced hepatocellular carcinoma” kommer att presenteras av Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra.

– SITCs godkännande är ännu ett prestigefyllt bevis på det vetenskapliga intresset för INTUVAX och våra kliniska data. Vi planerar också kunna ge vår nästa uppdatering avseende uppföljningsdata från HCC studien i anslutning till SITCs årsmöte, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Immunicum AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2016, klockan 08.45.  

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar fortsatt förbättrade fas I/II överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienter