Immunicum rapporterar lovande prekliniska resultat för sin CD70-teknologi inom adoptiv immunterapiGöteborg, 2014-03-06 08:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Idag publiceras lovande data för Immunicums CD70-teknologi för adoptiv immunterapi. Resultaten indikerar en robust metod att expandera tumörspecifika T-celler med förbättrad kvalitet i jämförelse med etablerade expansionsprotokoll.

I en publikation med titeln “Allogeneic lymphocyte-licensed DCs expand T-cells with improved anti-tumor activity and resistance to oxidative stress and

immunosuppressive factors” som idag publicerats i den amerikanska tidskriften Molecular Therapy- Methods & Clinical Development (utges av Nature Publishing group i samarbete med American Society of Gene & Cell Therapy) har Professor Essands forskargrupp vid institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi, Uppsala Universitet jämfört Immunicums patentansökta expansionsprotokoll som benämns CD70-CD3 med etablerade expansionsprotokoll.

I artikeln framkommer att T-celler som expanderats med Immunicums protokoll, jämfört med etablerade protokoll, uppvisar en bättre överlevnadsförmåga, bättre förmåga att avdöda tumörceller i provröret, samt bättre förmåga att på nytt börja expandera vid kontakt med tumörceller när cellerna utsatts för immunhämmande faktorer som speglar den “fientliga” tumörmiljön.

Adoptiv immunterapi med tumörspecifika T-celler är en behandlingsstrategi där patientens T-celler isoleras och i vissa fall genetiskt manipuleras till att specifikt känna igen cancerceller. För att få till ett tillräckligt antal tumörspecifika T-celler krävs dessutom en expansionperiod i provröret innan cellerna injiceras tillbaka till patienten. Det finns för närvarande två etablerade expansionsmetoder, “rapid expansion protocol” och “bead expansion protocol”.

–  T-celler som expanderats med dessa metoder och sedan använts i kliniska studier uppvisar en stor känslighet för immunhämmande faktorer som finns i tumören vilket leder till att de injicerade T-cellerna tappar sin tumöravdödande förmåga samt snabbt dör ut. Våra prekliniska försök visar nu att T-celler som har expanderats med Immunicums CD70-teknologi för adoptiv immunterapi har större potential att effektivt kunna eliminera cancerceller jämfört med de två etablerade expansionsprotokollen som används idag. Ytterst intressant är också att T-cellerna som expanderas med vår metod uttrycker mycket mindre av den immunhämmande PD-1 receptorn som fungerar som en immunologisk “broms” när cellerna kommer in i den fientlig tumörmiljön, säger Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra. 

Immunicums patenterade immunterapier baseras på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi. Bolagets aktier handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031 41 50 53,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum: Halvårsrapport juli – december 2013