Immunicum rekryterar Michaela Gertz som ny CFOPressmeddelande

31 januari 2018

Immunicum rekryterar Michaela Gertz som ny CFO

Immunicum AB (publ; Nasdaq Stockholm: IMMU.ST), ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelar idag att Michaela Gertz börjar på bolaget som CFO från och med den 1 februari 2018. Michaela Gertz tar med sig omfattande erfarenhet inom finans och kapitalanskaffningar till Immunicum, däribland sju års erfarenhet som CFO på PledPharma, ett läkemedelsutvecklingsbolag noterat på First North. Lise-Lotte Hallbäck lämnar sin tjänst som CFO för Immunicum i dag för att anta nya utmaningar.  Hon kommer fortfarande att vara tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod på sex månader.

– Vi hälsar Michaela välkommen till teamet och ser fram emot hennes bidrag utifrån hennes erfarenhet av att leda finansiella verksamheter och hantera kapitalanskaffningar för bioteknikbolag. Lise-Lotte har spelat en viktig roll i Immunicums tillväxt.  Vi tackar henne för hennes insatser och uppskattar hennes flexibilitet att stanna kvar hos oss under en övergångsperiod, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

– Jag uppskattar möjligheten att börja på Immunicum vid en tidpunkt då bolaget genomfört uppflyttningen till Nasdaqs huvudlista och nu har finansieringen klar för att fortsätta att ta ilixadencel genom den kliniska Fas II-studien. Det är ett intressant tillfälle att bli en del av ett mycket spännande företag. Mitt fokus kommer att ligga på att skapa värde för aktieägarna och att tillsammans med teamet arbeta för att vår huvudprodukt ska nå de cancerpatienter som behöver behandlingen, säger Michaela Gertz.

Michaela Gertz kommer senast från en tjänst som CFO & Investor Relations Manager på PledPharma AB, ett läkemedelsutvecklingsföretag baserat i Stockholm.  Hon hade en viktig roll i PledPharmas börsnotering 2011, och har därefter bland annat genomfört flertalet kapitalanskaffningar. Dessförinnan var Michaela Gertz Head of Investor Relations & Financing på Accelerator Nordic AB under tre år.  Innan hon började inom life science-branschen arbetade hon på riskkapitalbolaget  ITP Invest AB samt Handelsbanken Kapitalförvaltning. Michaela Gertz har en ekonomie magister från Uppsala universitet med delutbildning vid Katholieke Universiteit i Leuven i Belgien.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 januari 2018, kl. 09.45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations, Sverige

Helena Stångberg
Hallvarsson & Halvarsson
Telefon: +46 709 71 12 53
E-post: ir@immunicum.com  

Mediakontakt

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Fortsätt läsa

Förändring av antalet aktier och röster i Immunicum