Immunicum: Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm föreslås till nya styrelseledamöterGÖTEBORG, den 25 augusti 2016 Valberedningen i Immunicum AB (publ) föreslår att Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm väljs in som nya ordinarie ledamöter vid årsstämman den 26 oktober 2016.

“Immunicum går nu in ett nytt spännande skede, med mer fokus på affärer och utlicensieringar. Steven, Charlotte och Kerstin tillför, om stämman godkänner nomineringarna, mycket värdefull kompetens inom dessa områden”, säger styrelsens ordförande Agneta Edberg.

Steven Glazer har gedigen erfarenhet i ledande positioner från läkemedels- och biotechbolag. Han har också omfattande och bred terapeutisk erfarenhet inom bland annat hematologi, onkologi, hemofili, HIV, diabetes, allergi och hjärt-kärlsjukdom från läkemedels- och bioteknikföretag i Europa och USA. Hans meriter innefattar framgångsrik utformning och implementering av utvecklingsstrategier samt regulatoriska och företagsrelaterade strategier, projekt och klinisk planering. Dr Glazer innehar för närvarande posten som Chief Medical Officer på Hansa Medical AB och har tidigare varit Senior Vice President Development på BioInvent AB, Vice President Development på Zealand Pharma och Medical Director på Novo Nordisk. Steven är legitimerad läkare med doktorsexamen från Köpenhamns Universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin.

Charlotte Edenius har lång erfarenhet från ledande positioner inom läkemedels- och bioteknikföretag, däribland läkemedelsforskning och utveckling, regulatoriska frågor och marknadsföring. Hon har varit bland annat vice VD FoU, Medivir AB; Senior Vice President FoU, Orexo AB; och Vice President Research, Biolipox, samt haft olika positioner inom AstraZeneca Clinical FoU. Charlotte är styrelseledamot i Kancera AB, Aptahem AB och SynAct Pharma AB. Hon är legitimerad läkare med doktorsexamen från Karolinska Institutet, Stockholm.

Kerstin Valinder Strinnholm är affärsutvecklingsrådgivare inom läkemedels- och bioteknikområdet, med en examen från Journalisthögskolan vid Göteborgs universitet. Kerstin har över 30 års internationell erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från ledande befattningar inom Astra/AstraZeneca och Nycomed Takeda. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Camurus AB, Corline Biomedical AB och Cavastor AB.

Bengt Furberg avböjer omval.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Edberg, Ordförande, Immunicum
Tel: 0709-104222,
edberg.agneta@gmail.com

Evert Carlsson, Ordförande Valberedningen, Immunicum
Tel: 0705-908224
evert.carlsson@cff.gu.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för Bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har påbörjats. I projektportföljen finns ytterligare fyra projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat en klinisk studie på patienter med levercancer. Immunicum är noterat på First North Premier.
 www.immunicum.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Immunicum AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08.30.

Fortsätt läsa

Immunicum AB meddelar om ändring i den finansiella kalendern