Immunicum: Sven Andréasson ny styrelseledamotGöteborg, 2013-12-03 14:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Sven Andréasson har utsetts till styrelseledamot i cancervaccinbolaget Immunicum AB (publ) i Göteborg. Han efterträder Bengt Andersson som istället kommer ingå i Bolagets vetenskapliga råd.

Sven Andréasson har mångårig erfarenhet inom både läkemedels- och bioteknikbolag.  Han var VD för Active Biotech AB i Lund mellan 1999 och 2008 och därefter VD för Beta-Cell NV i Bryssel. Sedan mars 2012 till November 2013 var han CEO för Isconova AB i Uppsala. Efter Novavax Inc. förvärv är han Director i Novavax AB. Han har haft ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, bland annat som President och Vice President inom, i huvudsak, svenska, franska, belgiska och tyska bolag inom Pharmaciakoncernen. Övriga styrelseuppdrag: XImmune AB, Lund (ordf), Erytech SA, Lyon, Cellastra Inc, San Francisco, Novavax AB, Uppsala samt OIL AB, Stockholm (ordf).

– Immunicum går nu in i ett skede med allt större fokus på affärsutveckling och kommersiella partnerskap. Sven Andréassons breda erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin, inklusive som VD för Active Biotech och Isconova, kommer vara av stort värde för Bolaget när vi nu tar nästa steg i utvecklingen, säger Immunicums Styrelseordförande Agneta Edberg. Vi vill samtidigt passa på att tacka Bengt Andersson för hans stora engagemang i styrelsen och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet via hans nya roll som medlem i vårt vetenskapliga råd.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och förväntas aktivera kroppens egna immunförsvar för att specifikt angripa tumörceller. Immunicums aktier handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51, jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum: Välkomna till årsstämma i IMMUNICUM Aktiebolag (publ) tisdagen den 3 december 2013