Immunicum tidigarelägger delårsrapport för perioden juli 2013 - mars 2014Göteborg, 2014-04-15 10:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) (“Immunicum”) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden 1 juli 2013 till och med 31 mars 2014 till den 7 maj 2014 i stället för som tidigare meddelats den 20 maj 2014.

Skälet till tidigareläggningen är att Immunicum vill offentliggöra delårsrapporten i god tid innan anmälningsperioden för den kommande företrädesemissionen påbörjas.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD Immunicum, +46 31 41 50 53,

jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.com

Redeye AB är utsedd till Immunicums Certified Adviser.

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Fortsätt läsa

Immunicum har genomfört en riktad nyemission och beslutat om en fullt garanterad företrädesemission