Immunicum utser Carlos de Sousa till ny VD för att leda Bolaget genom nästa utvecklingsfasGöteborg den 27 september 2016 – Immunicum AB (publ), som strävar efter att utveckla avancerade, säkra och effektiva cancerbehandlingar med kraftfulla och långvariga immunsvar, meddelade idag att Carlos de Sousa har utsetts till ny VD för Immunicum med tillträde den 1 oktober 2016. Carlos de Sousa har mer än 25 års erfarenhet från den internationella läkemedels- och biotechsektorn med seniora positioner på Nycomed/Takeda, Pfizer, Novartis, BBB Therapeutics, Newron Pharmaceuticals och senast som Chief Business Officer vid Zealand Pharma i Danmark.

De Sousas långa internationella karriär har givit honom värdefulla erfarenheter av kommersialiseringsarbete, såväl från de stora läkemedelsbolagen som från de mindre biotechsammanhangen. På BBB Therapeutics där de Sousa var Chief Business Officer utvecklade han strategin och drev genomförandet av utlicensieringen av läkemedelskandidater i fas I och fas II samt ansvarade för marknadsanalys och prissättning av de två ledande läkemedelskandidaterna.

Hans erfarenhet av att leda och utveckla bolag från tidig klinisk fas till marknadslansering kännetecknas av en förmåga att bygga centrala partnerskap och han tillför Immunicum ett omfattande globalt kontaktnät.

Carlos de Sousa är läkare med läkarexamen från Lisabons Universitet samt en Executive MBA från the Stern School of Business vid New York University.

“Vi välkomnar Carlos erfarenhet och ledarskap i Immunicum,” säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Immunicum. “Som VD kommer Carlos att ansvara för att driva utvecklingen av INTUVAX och våra andra cancerimmunterapier, så att våra innovativa behandlingslösningar kan göra skillnad för kritiska patientbehov och därigenom skapa en god affär för Immunicums aktieägare. Hans affärsinriktade angreppssätt och strategiska förmåga kommer spela en avgörande roll de kommande åren för att hjälpa oss växa mot lönsamhet.”

Jamal El-Mosleh, som varit Immunicums tidigare VD sedan september 2007, kommer nu att arbeta tillsammans med Carlos de Sousa för att säkerställa ett smidigt och okomplicerat överlämnande.

“Immunicum har gjort betydelsefulla framsteg alltsedan bolaget bildades och i synnerhet under de senaste åren, mycket tack vare starka insatser och stort engagemang från vår tidigare VD Jamal El-Mosleh. Vi är nu inne i en avgörande fas i företagets utveckling och styrelsen kände att tiden var rätt att söka nya kompetenser för att vidareutveckla och kapitalsera på vår främsta läkemedelskandidat INTUVAX. Jamal El-Mosleh har åstadkommit mycket under sin tid som VD. Vi är verkligen tacksamma för hans insatser och delar hans övertygelse att Immunicum har en mycket spännande framtid” säger Agneta Edberg, styrelseordförande i Immunicum. 

För ytterligare information kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Immunicum
Telefon +46 (0)70 555 75 18
Agneta.edberg@gmail.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för Bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har påbörjats. I projektportföljen finns ytterligare fyra projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat en klinisk studie på patienter med levercancer. Immunicum är noterat på First North. www.immunicum.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Immunicum AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 08:30.

Fortsätt läsa

Välkommen till årsstämma i Immunicum AB (publ) den 26 oktober 2016