Immunicum utser ny Certified AdviserGöteborg, 2014-02-06 09:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum, vars aktie är listad på First North, har utsett Redeye till ny Certified Adviser från och med den 6 februari 2014.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-772 81 50,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se.

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar positiva fas I/II-data för cancervaccinet INTUVAX® vid behandling av njurcancer