Immunicum vaccinerar första patienten i ny klinisk fas I/II-studie på primär levercancerGöteborg, 2013-10-23 12:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Den första patienten i Immunicums kliniska fas I/II-studie på primär levercancer har idag erhållit sin initiala dos av det terapeutiska cancervaccinet INTUVAX®Bolaget håller samtidigt på att avsluta sin kliniska fas I/II-studie på metastaserande njurcancer som påbörjades i februari 2012 och som hittills har visat lovande data.

Levercancerstudien ska totalt inkludera 12 patienter och genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Primärt syfte är att undersöka om cancervaccinet INTUVAX® är säkert men även immunologisk respons och eventuell förbättrad överlevnad kommer att utvärderas.

– Levercancer är en relativt svårbehandlad och aggressiv typ av cancer och det finns idag inga botande behandlingar för de patienterna vi kommer att inkludera i studien. Med INTUVAX® hoppas vi kunna erbjuda ett effektivt behandlingsalternativ som dessutom är fritt från allvarliga biverkningar, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums vaccinceller utgörs av vita blodkroppar från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller, som via en unik förädlingsprocess utvecklas till starkt immunaktiverande celler. Produktionen utförs för närvarande på Cancer Centrum Karolinska. Patienterna kommer att få totalt tre doser av INTUVAX®, vilka injiceras i primärtumören i levern och sista patienten förväntas behandlas under 2015.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar via en ny metod kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller. 2011 tilldelades upptäckaren av dendritceller och deras betydelse i immunologiska reaktioner nobelpriset i medicin.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums egna utvecklade metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Regionala Etikprövningsnämnden godkänner start av Immunicums planerade levercancervaccinstudie