Immunicums adenovirus-teknologi får klartecken för klinisk studieGöteborg, 2016-02-01 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Immunicum AB (publ) meddelade idag att Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått klartecken att inleda en studie på patienter med neuroendokrina tumörer med Bolagets genetiskt modifierade adenovirus-vektor.

Studien, som finansierats av privata donatorer, blir den första i världen att testa effekten av ett genetiskt modifierat onkolytiskt virus på neuroendokrina tumörer. Ett virus kallas onkolytiskt om det företrädelsevis kan infektera och genom sitt förökande “spränga” en tumörcell för att sedan infektera närliggande celler.

Totalt kommer upp till 35 patienter vid Uppsalas Akademiska sjukhus att inkluderas i studien, varav tolv kommer att ingå en första fas 1-del där successivt högre doser testas för att undersöka eventuella biverkningar. Studien förväntas pågå i ca två år.

“Vid sidan av de immunoterapeutiska framsteg som just nu görs inom cancerbehandling tycker vi att onkolytiska teknologier hör till de mest lovande. Vår virus-teknologi har även potentialen att agera “bärare” av cancerantigen för att aktivera immunförsvaret i kampen mot tumörcellen”, säger Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

Immunicum förvärvade i oktober 2014 rättigheterna till det patenterade adenoviruset, kallat Ad5PTDf35, för alla tillämpningsområden utanför neuroendokrina tumörer. Inom detta indikationsområde är Immunicum berättigat till royalties och andra ersättningar som eventuellt genereras vid försäljning av produkten till tredje part.

Teknologin har framtagits av en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, under ledning av professor Magnus Essand.


För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, CEO

+46 (0)31 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se


Om Ad5PTDf35
adenovirusvektor-teknologin

En adenovirus-vektor är en viruspartikel som kan infektera celler, leverera en terapeutisk gen eller föröka sig inuti den infekterade värdcellen.. Metoden används i de flesta av de genterapier som säljs eller är under utveckling, men har också fått ökat uppmärksamhet inom direkt terapeutiska tillämpningar, som i ovan beskrivna Uppsala-studie. Immunicum undersöker möjligheten att använda Ad5PTDf35-vektorn för att ladda Bolagets cancervaccin SUBCUVAX med tumörantigen som förstärker kroppens eget immunförsvar mot en framväxande tumör.

Fortsätt läsa

Immunicum lämnar statusuppdatering i den pågående fas II studien (MERECA) på metastaserad njurcancer samt rapporterar väsentligt förenklad vaccincellshantering