Immunicums forskningschef presenterade teknologin bakom cancervaccinet INTUVAX på en konferens på Karolinska Institutet tillsammans med världsledande forskare inom immunologiGöteborg, 2015-03-13 09:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att Bolagets forskningschef, Dr. Alex Karlsson-Parra, presenterade teknologin bakom INTUVAX på konferensen “Symposium on Breakthroughs in Clinical & Translational Immunology” som hölls den 12:e mars 2015 på Karolinska Institutet tillsammans med andra världsledande forskare inom immunologi. 

Symposiet beskrev framstegen inom klinisk och translationell immunologi och planerades av Institutionen för Cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Symposiet täckte områden inom bland annat organ- och vävnadstransplantation, celltransplantation, cancerimmunterapi, immuntolerans och mesenkymalstromal-cellterapi.

Immunicums forskningschef, Dr. Alex Karlsson-Parra, presenterade Bolagets teknologi och klinisk data inom området cancerimmunterapi i anslutning till en föreläsning av den världsledande forskaren inom adoptiv immunterapi, Dr. Steven A. Rosenberg från National Cancer Institute. Bland annat meddelades uppdaterade överlevnadsdata från Immunicums formellt avslutade fas I/II-studie på 12 patienter med metastaserande njurcancer som har behandlats med cancervaccinet INTUVAX. Sju av 11 patienter som är utvärderbara för effekt är ännu vid liv. Enligt MSKCC-kriterier ligger för närvarande medianöverlevnaden för hela patientgruppen på över 23 månader mot förväntat 15.2 månader för patienter som behandlats enligt standard med läkemedlet sunitinib. För patientgruppen med dålig prognos ligger för närvarande medianöverlevnaden på över 22 månader mot förväntat 9 månader för patienter som behandlats med sunitinib. Patienter med intermediär prognos uppvisar en pågående medianöverlevnad på över 27 månader mot förväntat 26 månader för patienter som behandlats med sunitinib. Den slutgiltiga medianöverlevnaden har ännu inte nåtts för någon patientgrupp.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-415053.
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – har godkänts av den svenska läkemedelsmyndigheten och beräknas starta under våren 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat pågår en klinisk studie på patienter med levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum: Halvårsrapport juli – december 2014