Immunicums listbyte till Nasdaq Stockholm senareläggsGÖTEBORG den 24 mars 2017 – Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer, meddelade idag att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bordlagt Immunicums ansökan om upptagande till handel. Bolagskommittén noterade att Immunicum har formaliserat och anpassat sin bolagsstyrning och informationsgivning till de krav som föreligger för bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm och att bolaget behöver uppvisa en längre period av tillämpning innan kommittén kan meddela slutligt beslut om bolagets ansökan.

Bolaget kommer att offentliggöra bolagskommitténs slutliga beslut efter att det meddelas, vilket inte väntas ske före det tredje kvartalet 2017.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad och lättanvänd (allogen) behandling som har förmågan att utlösa individbaserade och potentiellt långtidsvarande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen. www.immunicum.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Mediakontakt
MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-post: gschweitzer@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 16.35 CET.

Fortsätt läsa

Immunicum AB offentliggör årsredovisning för 2016