Immunicums patentansökan avseende Bolagets grundteknologi för terapeutisk cancervaccination med allogena dendritceller beviljas i USAGöteborg, 2013-10-25 08:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Det Amerikanska Patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har lämnat en så kallad “notice of allowance” gällande patentansökan 11/603,819 och avser därmed att godkänna Immunicums patentansökan för att skydda grundteknologin på den amerikanska marknaden.

– Det beviljade patentet ger oss nu ett mycket viktigt skydd för vår grundteknologi även på den amerikanska marknaden. Tillsammans med det redan godkända europeiska patentet så har vi härmed skydd på de två viktigaste marknaderna för våra produkter. Eftersom vi avser att så småningom licensiera ut våra cancervacciner så är detta naturligtvis av stor betydelse för oss, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums vaccinceller utgörs av vita blodkroppar från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller, som via en unik förädlingsprocess utvecklas till starkt immunaktiverande celler. Bolagets unika vaccinkoncept bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar via en ny metod kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller. 2011 tilldelades upptäckaren av dendritceller och deras betydelse i immunologiska reaktioner nobelpriset i medicin.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-772 81 50,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums egna utvecklade metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum vaccinerar första patienten i ny klinisk fas I/II-studie på primär levercancer