Immunicums patentansökan avseende cancerimmunaktiveraren INTUVAX kommer att beviljas i EuropaGöteborg, 2015-11-09 15:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Immunicum AB (publ) rapporterade idag att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har meddelat att man avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets cancerimmunaktiverare, INTUVAX.


– Vi gläds åt det positiva beskedet från det europeiska patentverket, vilket ytterligare stärker det immaterialrättsliga skyddet för vår huvudprodukt, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Beskedet från EPO avser ett patent med titeln “Improved composition for inhibiting tumor cell proliferation” vilket ger skydd för användandet av allogena dendritceller, stimulerade med en särskild aktiveringscocktail, för behandling av cancer genom intratumoral injektion av nämnda celler.

Immunicums vaccinceller utgörs av vita blodkroppar från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller, som via en särskild förädlingsprocess utvecklas till starkt cancerimmunaktiverande celler när de injiceras i patienters tumörer. Bolagets unika vaccinkoncept bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar via en ny metod kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®. I projektportföljen finns ytterligare två kliniska projekt mot levercancer och gastrointestinal stromalcellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014/2015