Immunicums patentansökan avseende cancerimmunaktiveraren INTUVAX kommer att beviljas i JapanGöteborg, 2015-11-20 10:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) —  

Immunicum AB (publ) rapporterade idag att det japanska patentverket (JPO) har meddelat att man avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets cancerimmunaktiverare, INTUVAX.

– Vi gläds åt det positiva beskedet från det japanska patentverket, JPO, vilket ytterligare stärker det immaterialrättsliga skyddet för vår huvudprodukt, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Beskedet från JPO avser ett patent med titeln “Improved composition for inhibiting tumor cell proliferation” vilket ger skydd för användandet av allogena dendritceller, stimulerade med en särskild aktiveringscocktail, för behandling av cancer genom intratumoral injektion av nämnda celler.

Immunicums vaccinceller utgörs av vita blodkroppar från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller, som via en särskild förädlingsprocess utvecklas till starkt cancerimmunaktiverande celler när de injiceras i patienters tumörer. Bolagets unika vaccinkoncept bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar via en ny metod kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare en klinisk studie vid levercancer och planerad klinisk studie vid gastrointestinal stromacellstumör.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

IMMUNICUM AB (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JULI 2015 – SEPTEMBER 2015