Läkemedelsverket ger svenskt cancervaccin klartecken för kliniska tester på levercancerpatienterGöteborg, 2013-07-22 12:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ), som utvecklar behandlande cancervacciner, har fått klartecken av Läkemedelsverket att starta sin andra kliniska studie. Studien ska genomföras på 12 levercancerpatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Bolaget är samtidigt i slutfasen av en pågående klinisk prövning på njurcancerpatienter som hittills har visat lovande resultat.

– Vi är glada att nu kunna erbjuda en ny grupp cancerpatienter utan andra behandlingsalternativ nya möjligheter med vårt cancervaccin, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller. 2011 tilldelades nobelpriset i medicin upptäckaren av dendritceller och deras betydelse i immunologiska reaktioner, samma typ av celler som Immunicum baserar sitt vaccin på.

– Vårt vaccin skiljer sig mot andra cancervacciner av den här typen som annars måste produceras särskilt för varje enskild patient, vilket är dyrt, komplext och tar tid. Dessutom är det fysiskt påfrestande för patienten som är svårt sjuk. Vårt vaccin, INTUVAX®, kan däremot produceras i stor skala men samtidigt ändå erbjuda en individanpassad behandling, säger Jamal El-Mosleh.

Levercancerstudien kommer att pågå under ca 2 år och utvärderar både tolerans och effekt av behandlingen. Parallellt med detta kommer Bolaget att avsluta sin pågående fas I/II-studie på njurcancer och intensifiera planeringen av en kommande fas II-prövning.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum rekryterar ny Chief Operating Officer