Optionsinlösen i Immunicum AB (publ)I lösenperioden för teckningsoptioner i Immunicums optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 31 mars 2016 har 260 000 teckningsoptioner utnyttjats.

Optionerna har lösts genom nyemittering av 130 000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

I samband med denna optionslösen har Immunicum tillförts 3 120 000 kronor från optionsinnehavarna vilket i sin helhet förts till eget kapital. Bolagets aktiekapital uppgår efter optionslösen till 1 008 000 kronor och antalet aktier uppgår till 20 160 000 stycken. 

För ytterligare information kontakta:

Lise-Lotte Hallbäck, CFO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
Lise-lotte.hallback@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (publ)