Patentansökan avseende produktion av Immunicums terapeutiska cancervacciner kommer att beviljas i EuropaGöteborg, 2015-01-27 15:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) rapporterade idag att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har meddelat att man avser bevilja en patentansökan gällande produktionsmetoden för Bolagets terapeutiska cancervacciner.


– Vi gläds åt det positiva beskedet från det europeiska patentverket, vilket ytterligare stärker det immaterialrättsliga skyddet för våra terapeutiska cancervacciner, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Beskedet från EPO avser ett patent med titeln “Co-Differentiation Of Monocytes From Allogeneic Donors” vilket täcker en väsentlig del av produktionsmetoden för Immunicums terapeutiska cancervacciner.

Immunicums vaccinceller utgörs av vita blodkroppar från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller, som via en unik förädlingsprocess utvecklas till starkt immunaktiverande celler. Bolagets unika vaccinkoncept bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar via en ny metod kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt, bland annat mot levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum: Patentansökan kopplad till Immunicums terapeutiska cancervaccin SUBCUVAX kommer att beviljas i USA