Regionala Etikprövningsnämnden godkänner start av Immunicums planerade levercancervaccinstudieGöteborg, 2013-08-21 09:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Den 22:a juli rapporterade Immunicum AB (publ) att Läkemedelsverket godkände Bolagets ansökan om start av klinisk prövning på primär levercancer. Idag rapporterar Bolaget att det även har erhållit tillstånd från den Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg att få genomföra den planerade studien.   

Bolaget bedömer att första patienten bör kunna behandlas omkring årsskiftet.

Studien genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och kommer inkludera totalt 12 patienter med primär levercancer som kommer behandlas med cancervaccinet INTUVAX®.Patienterna kommer att få tre vaccindoser, som injiceras i primärtumören i levern, med två till tre veckors mellanrum och Bolaget kommer att studera både tolerans och effekt av behandlingen.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller. 2011 tilldelades upptäckaren av dendritceller och deras betydelse i immunologiska reaktioner nobelpriset i medicin, samma typ av celler som Immunicum baserar sitt vaccin på.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Snabbare tempo än väntat, Immunicum tar in sista patienten i sin njurcancervaccinstudie redan i augusti